Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet ("Rendelet") rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Modell & Hobby Kft. végzi.

Székhely és iroda címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony)
Vevőszolgálat címe: 1211 Budapest, Szikratávíró u. 12. C/3 raktár
Cégjegyzékszám: 01-09-724357
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10929829-2-43
E-mail cím: adatvedelem@jateknet.hu
Telefonszám: Telefon: +36 1 700 4230

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet ("Rendelet") 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

Regisztráció: normál regisztráció; regisztráció Facebook fiókkal; Regisztráció Google fiókkal. Név, Email cím A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből. webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként; Felhasználó azonosítása; megrendelés kiszállítása; számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával; Hűségpontok jóváírása, mely felhasználható a későbbi vásárlások során. Felhasználó önkéntes hozzájárulása
Kapcsolatfelvétel felvétele az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Név; Email cím (emailes vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén kötelező); Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező). Postai és Email-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből. Kivételt képeznek a panaszlevelek, melynek megőrzési ideje 5 év. Telefonhívást Adatkezelő rögzíti, ezért a hangfelvételek a hatályos jogszabályok értelmében 4 hónapig megőrzése kerülnek, ezt követően törli Adatkezelő. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás; panaszkezelés. Felhasználó önkéntes hozzájárulása
E-mail cím Felhasználó önkéntes hozzájárulása

3.1. Egyéb célú adatkezelés

3.1.1. Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám

Adatkezelés célja: A feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott nevét, email címét és telefonszámát, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik arról. Hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva, DM üzenetről pedig emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, DM-vel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.2. Profilalkotás

Adatkezelés célja: Adatkezelő a profilalkotás során egy adott személy (vagy egyének csoportja) vásárlási szokásainak elemzését elkészíti annak érdekében, hogy azokat célzott hirdetés megjelenítése, személyre szabott hírlevél kiküldésére vagy viselkedésének rögzítése alapján tájékoztató, emlékeztető üzenetek kiküldésére (pl. régen jártál nálunk...; elhagytad a kosaradat és a benne lévő tartalmat mentettük stb.), használja fel. Adatkezelő profilalkotást a Felhasználó böngészési előzményeinek és vásárlási adatain alapulnak.

Profilalkotásra és ezzel összefüggésben üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célzott reklám megjelenítésére, kiküldésére - eltérő nyilatkozat vagy kifogás hiányában - csak akkor kerül sor, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a regisztráció során.

Ha Felhasználó a nem járul hozzá személyes adatainak e célból történő felhasználásához, úgy Adatkezelő a Felhasználó vonatkozásában profilalkotást nem végez, azonban a regisztráció, megrendelés, hírlevélfeliratkozás stb. megadott személyes adatait az elérhető és nyújtott szolgálattások biztosítása (pl. rendszerüzenet küldése, kupon kiküldés, megrendelések nyilvántartása, hírlevél küldés stb.) érdekében továbbra is kezeli, tárolja, feldolgozza.

Kezelt és átadott adatok köre: Név, böngészési előzmények, vásárlási adatok

Adatfeldolgozó: Emarsys eMarketing Systems Ag.

Adatkezelés ideje: Mindaddig végzi az Adatkezelő a profilalkotást, ameddig a Felhasználó nem tiltakozik a profilalkotás ellen. A Felhasználó bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni az Adatkezelő részére címzett írásbeli nyilatkozattal. Tiltakozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a Felhasználó adatait profilalkotás céljából nem használja fel és a Felhasználó a továbbiakban is jogosult a Honlap használatára.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.3. Szülinapi Klub adatkezelés

Adatkezelés célja: A Szülinapi Klub szolgáltatásban való részvétel önkéntes. A szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrált nagykorú Felhasználó gyermekének keresztnevét, nemét és születési idejét megadhatja a Honlapon. Az adatokat a Felhasználó bármikor önként törölheti. A Felhasználó az adatok megadásával kijelenti, hogy az érintett gyermek(ek) törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselőtől megfelelő hozzájárulással rendelkezik az adatok megadásához. Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé.

Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált Felhasználó a megadott adatokkal rendelkező kiskorú hozzátartozói részére történő ajándék vásárlás megkönnyítése céljából célzott, alkalomhoz illő és személyre szabott ajánlatokat kapjon a gyermek születésnapjának időpontjában, továbbá időről időre a Szülinapi Klub résztvevői számára szervezett sorsolásos vagy egyéb játékokon vehessen részt, illetve további kedvezményekben részesüljön.

Kezelt adatok köre: keresztnév, nem, születési idő (év, hónap, nap)

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó nem törli a felhasználói fiókjából a gyermek adatait.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.4. Termékértékelés írása

Adatkezelés célja: más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. A Felhasználó az általa megvásárolt termékekről termékértékelést írhat, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében.

Kezelt adatok köre: vezetéknév kezdőbetűje és a keresztneve

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó nem kéri a megjelenített adat törlését.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.5. Árukereső.hu igénybevétele

Adat átadás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Adatkezelő a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási rendszert üzemeltet. Ennek érdekében a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu szolgáltatást veszi igénybe és a Honlapon történő vásárlások után a vásárlókat független értékelésre kéri fel. Ennek érdekében a Felhasználó e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül és az árukereső.hu egy az Adatkezelő megbízásából kiküldött kérdőív segítségével végzi el a Honlap értékelését. A vásárlói vélemények hiteles képet adnak a boltok minőségéről, tekintettel arra, hogy a „Megbízható bolt” cím csak a webáruházakból ténylegesen vásárolt felhasználók véleménye alapján érdemelhető ki.

A felhasználó a megrendelés elküldésével járul hozzá az adatok e célból történő átadásához.

Az így átadott személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. (www.arukereso.hu) saját céljaira nem használja fel, kizárólag az itt feltüntetett cél elérése érdekében jogosult annak feldolgozására, saját céljaira nem használhatja fel.

bővebben: https://www.arukereso.hu/static/trusted_terms_and_conditions.html

Átadott adatok köre: Felhasználó email címe, megvásárolt termék megnevezése.

Adatfeldolgozó: Online Comparison Shopping Kft.

Adatkezelés ideje: Mindaddig átadásra kerülnek ezen, adatok, ameddig a Felhasználó nem tiltakozik az adatok átadása ellen Adatkezelőnél.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.6. Ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés rögzítése

Adatkezelés célja: Adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatot tart fent. Az ügyfélszolgálat a megrendelésekkel, termékekkel stb. kapcsolatos ügyintézési feladatokat látja el. Adatkezelő a telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból önkéntes alapon minden esetben rögzíti a Felhasználó és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt.

A Felhasználó a rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap.

A telefonbeszélgetés rögzítésének célja

 • kapcsolatfelvétel biztosítása,
 • vásárló kérdések megválaszolása,
 • ügyintézés a megrendelésekkel kapcsolatban,
 • panaszkezelés,
 • fogyasztói jogvita esetén a kérdéses felvétel felhasználása. a Felhasználó és/vagy az Adatkezelő jogainak érvényesítése.

Mind a bejövő, mind pedig a kimenő hívások során Adatkezelő – a beszélgetés kezdetén – tájékoztatja a Felhasználót a beszélgetés rögzítéséről, megteremtve annak lehetőségét, hogy a Felhasználó eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy nem járul hozzá a telefonbeszélgetés rögzítéséhez, úgy kérjük a hívását szakítsa meg és emailben vagy postai úton vegye fel az ügyfélszolgálattal a kapcsolatot, vagy nyitva tartási idő alatt az alábbi telefonszámon tud egyeztetni kollégáinkkal: 06-70-9384772 (rögzítés ez utóbbi esetben nem történik)

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, a beszélgetés során a Felhasználó által megadott egyéb adat.

Adatkezelés ideje: Adatkezelő a hangfelvételt a rögzítés időpontjától számított 4 (négy) hónapig megőrzi, ezt követően törli rendszeréből.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozó: Opennetworks Kft.

Hangfelvétel kiadása

A Felhasználóval folytatott beszélgetést tartalmazó hangfelvételt mindkét félnek joga van megismerni, ezért a Felhasználó számára Adatkezelő biztosítja, hogy erre vonatkozó kérése esetén a hangfelvételt visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon. Adatkezelő a másolatot CD vagy DVD lemezre írva adja át a Felhasználó részére, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, valamint a felvétel kikérésének körülményeire vonatkozó jegyzőkönyv egy példányával. A Felhasználó által kért másolatot Adatkezelő ingyenesen bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, ha a folyó évben az adott hívásra nézve azonos kérelmet még nem nyújtott be a Felhasználó Adatkezelőhöz. A felvétel kiadására vonatkozó igényét emailben, postai úton jelezheti Adatkezelő felé, az azonosító szám, - melyről a hívás során a gépi hang vagy az ügyintéző tájékoztatta – valamint a felhasználás céljának megjelölésével. Adatkezelő a megjelölt hangfelvételt ügyfélszolgálatán, a Felhasználó személyes megjelenése esetén bocsátja a Felhasználó rendelkezésére és a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti a hangfelvétel kiadására vonatkozó megalapozott igényt.

A Felhasználó csak azon hangfelvétel kiadását kérheti, amelyen egyértelműen ő folytat beszélgetést az ügyfélszolgálati munkatárssal.

3.1.7. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

3.1.7.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő Felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének az IP címe, böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.7.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosaban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: Az oldalon böngésző összes felhasználó

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik törlése

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

3.1.7.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. ("Google") elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Adatkezelő felé.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 14 hónap Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Google Adwords

Adatkezelés célja: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel keresse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges

Adatkezelés időtartama: 14 hónap Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Facebook remarketing

Adatkezelés célja: Facebook remarketing kódok segítségével a Honlapot korábban már meglátogató Felhasználó számára különböző kampányokat, promócióskat jelenít meg Adatkezelő.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges

Adatkezelés időtartama: 14 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Prefixbox

Adatkezelés célja: a weboldal keresőjének hatékonyságának növelése érdekében keresési adatokat gyűjt a Prefixbox. A gyűjtött információ nem tartalmaz személyes adatot, illetve a weboldal nem biztosítja Személyek Azonosítható Információit (PII – Personally Identifiable Information) a Prefixbox számára.

Kezelt adatok köre: a Prefixbox a következő adatokat tartja nyilván: Böngésző típusa; Prefixbox sütik: _pfbuid: ez egy automatikusan generált azonosító, amely segít azonosítani a weboldalra visszatérő látogatókat; _pfbsesid:ez egy automatikusan generált azonosító, amely segít azonosítani az oldal látogatásokat; _prefixboxVariant: ez egy automatikusan generált azonosító, amely az A/B tesztek elvégzéséhez szükséges; guid_pfb_event_nr: ez egy automatikusan generált érték, amely a felhasználók navigációját érintő eseményeket azonosítja; Keresési kulcsszavak és keresett termékek; Keresési események (kereső mező aktiválása, végrehajtott keresések, találat nélküli keresések, termékekre történő kattintások, kosár események, befejezett rendelések)

Adatkezelés időtartama: a Prefixbox a kereséseket a weboldal és Prefixbox között kötött szerződés érvényességéig, illetve legfeljebb annak megszűnését követő két évig őrzi meg.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

4.1 Adatfeldolgozók:

JátékNet.hu Üzemeltető Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony)
Cégjegyzékszám: 01-09-322490
Adószám: 26293077-2-43
Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.

M&H Üzemeltető Kft. Székhely: 1134 Budapest Klapka u. 4-6. fszt.2. Cégjegyzékszám: 01-09-970070 Adószám: 23533549-2-41 Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.

Emarsys eMarketing Systems AG
Székhely: März str. 1, 1150 Wien
Tevékenység: hírlevél kiküldése, célzott reklám megjelenítése a honlap használat, Google és a Facebook remarketing tevékenység során gyűjtött személyes adatok felhasználásával Adatkezelő megbízásából.

Zendesk Inc. Székhely: 1019 Market St, San Francisco, CA 94103 Tevékenység: vevőszolgálati rendszer üzemeltető

CIB Bank Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14 Tevékenység: banki szolgáltatások

Prefixbox Ltd
Székhely: 71–75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Egyesült Királyság.
www.prefixbox.com
A Prefixbox Ltd adatkezeléseiről a https://www.prefixbox.com/en-us/PrivacyPolicy címen érhető el részletes tájékoztatás.
Tevékenység: a weboldal keresőjének hatékonyságának növelése

Rackforest Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Cégjegyzékszám 01-09914549
Adószám:14671858-2-43
www.rackforest.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltató, szerver üzemeltető

Opennetworks Kft. Székhely: 1117, Budapest Fehérvári út 50-52
Cégjegyzékszám 01-09723926
Adószám:13213343-2-43
Tevékenység: telefonbeszélgetés rögzítése, tárolása

Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám: 24868291-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-186759
E-mail: info@arukereso.hu
Web: www.arukereso.hu
Tevékenység: Megbízható bolt program üzemeltetője, Adatkezelő vásárlóinak kérdőív kiküldése, visszajelzések feldolgozása, Adatkezelő illetve a honlap minősítése a vásárlói visszajelzések alapján.

Primusz és Társa Könyvelőiroda.. Székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 26
Cégjegyzékszám 11-09-005012
Adószám:11196503-2-11
Tevékenység: könyvelés

Könyv-Everest Kft.. Székhely: 1133, Budapest Árbóc utca 6.
Cégjegyzékszám 1309091735
Adószám: 12870721-2-13
Tevékenység: könyvvizsgálat

Big Fish Internet Technológiai Kft.. Székhely: 1066 Budapest Nyugati tér 1-2
Cégjegyzékszám: 01-09-872150
Adószám: 13767213-2-42
Tevékenység: fizetési szolgálatatás közvetítése

Microsoft Corporation. Székhely: USA - One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Tevékenység: Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtója

KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu). Székhely: Budapest. Bécsi út 126-128
Cégjegyzékszám 06-09-023518
Adószám:13421739-2-41
Tevékenység: számlázás

Facebook Inc. (USA). Székhely: Menlo Park, California, USA
Tevékenység: Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Google LLC (USA). Székhely: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy. Montain View, California 94043
Tevékenység: Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

TYPEFORM SL (Spanyolország)
Székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 - Barcelona, Spanyolország
Tevékenység: Online kérdőív szolgáltatás.

Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Cégjegyzékszám 01-10-042463
Adószám:10901232-2-44
Tevékenység: Futárszolgálati tevékenység

"Sameday Futárszolgálat" - Delivery Solutions Kft.. Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
Email: info@sameday.hu
Cégjegyzékszám 01-09-371417
Adószám:28730978241
Tevékenység: Futárszolgálati tevékenység

Ecobit Consulting Kft.. Székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80
Cégjegyzékszám: 01-09-992367
Tevékenység: Integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetése

REVOLUTION Software Kft.. Székhely: 1133. Budapest, Váci út 76., V. torony, 7. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-167693
Tevékenység: Integrált vállalatirányítási rendszer üzemeltetése

Zomputer Kft.. Székhely: Budapest, Fehérvári út 80, 1117
Cégjegyzékszám: 01-09-672375
Tevékenység: Vállalatirányítási rendszer tárhelyszolgáltatása

OTP Mobil Kft.. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2- 42
Tevékenység: SimplePay fizetési szolgálatatás közvetítése

DPD Hungary Kft. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet Cégjegyzékszám 01-09-888141 Adószám: 13034283-2-44 Tevékenység: Futárszolgálati tevékenység

Utánvét Ellenőr Kft. Székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10. Adószám: 32393640-2-14 Cégjegyzékszám: 14-09-320385 Telefonszám: +36 20 923 8883 E-mail cím: hello@utanvet-ellenor.hu

Csomagok átvétele: A PickPacpontok illetve az MPL csomagpontok tekintetében minden esetben a Felhasználó által megjelölt pickpack, MPL postapont, Mol benzinkút tekintendő adatfeldolgozónak, akit a Felhasználó a megrendelés során kiválasztott. Tekintettel arra, hogy a választási lehetőség meglehetősen széles körű, így az adatfeldolgozók elérhetőségi adatai az alábbi elérhetőségeken keresztül tekinthetők meg:

PickPack pontok: http://www.pickpackpont.hu/#map
MPL Postapontok

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

6. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Felhasználó rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott "saját" adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére (statisztikai adatokra, vásárlási adatokra, Adatkezelő rendszerében egyéb módon képződő adatokra stb. nem vonatkozik). A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

6.8.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.9.

Ha az adatkezelő valamely okból nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet erről az okról, továbbá arról, hogy az érintett panaszt nyújthat a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.10.

Az adatkezelő a kért tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.11.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.12.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1.

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárásunk, tevékenységünkkel szembeni aggályaink esetén kérjük, elsőként forduljon közvetlenül hozzánk vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz, hogy kérdéseire válaszolhassunk, panaszát kezelhessük.

7.2.

Amennyiben nem elégedett intézkedéseinkkel, úgy jogorvoslatként panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál vagy panaszának általunk történt elutasítását követően bírósághoz is fordulhat jogai érvényesítése végett.

7.3.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

7.4.

Jogi igényét bírósági úton is érvényesítheti. Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg az adatkezeléssel kapcsolatos döntés közlésétől számított 30 napon belül.

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

10. Adatvédelmi tisztviselő:

Alföldy Balázs ev.
Email: adatvedelem@jateknet.hu
Telefonszám: 06-70-9384772
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020.01.01.